+38 (0352) 26-84-08

02001274@mail.gov.ua

ІІ хірургічне відділення

%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b91

Хірургічне відділення є лікувальним підрозділом Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру.  Розташоване в хірургічному корпусі на 4 поверсі. Ліжковий фонд розрахований на лікування 60 стаціонарних хворих. Щорічно у відділенні виконується більше 1 тисяч операцій різного ступеня складності. Очолює відділення онкохірург вищої категорії Камінський Андрій Володимирович.

В 2015 році було завершено капітальний ремонт зі створенням сучасних комфортних умов для лікування хворих та праці медичного персоналу. Відділення забезпечене сучасним стандартним обладнанням. В хірургічному відділені працюють 9 хірургів-онкологів диспансеру, двоє з них мають науковий ступінь кандидата медичних наук. В лікувальній роботі приймають активну участь а Кафедра онкології, променевої діагностики та терапії (проф. Галайчук І.Й. проф. Жулкевич І.В. доц. Домбрович М.І.).

Лікування проводиться хворим на онкологічні захворювання а також пацієнтам з доброякісною, передраковою патологією. З приводу злоякісних захворювань виконуються радикальні оперативні втручання на  тонкому і товстому кишечнику, печінці, за очеревинному просторі,  м’яких тканинах, та шкірі, органах голови та шиї, . хворих з онкоурологічною патологією

За останнє десятиріччя значних успіхів досягнуто у виконанні органозберігаючих  прямій кишці, гортані.  Хворим на рак прямої кишки різної локалізації виконуються сфінктерозберігаючі операції за винятком, коли пухлина розповсюджується на сфінктер. З 2009 році у відділенні проводиться голосове протезування ларингоектомованим хворим.

Щорічно у відділенні фіксується понад 400 госпіталізацій пацієнтів на уроонколоґічну патолоґію, а також із уролоґічними ускладненнями внаслідок злоякісних новоутворень інших локалізацій.

Найчисельніший континґент пацієнтів даної групи складають хворі на карциному сечового міхура, оскільки основним методом лікування цієї патолоґії є хірурґічний. Щорічно виявляється до 150 первинних таких пацієнтів. Для діаґностики використовуються методи ультразвукового сканування, ренґенівської комп’ютерної томоґрафії (який практично повністю витіснив традиційні рентґенівські уроґрафії – оглядові, екскреторні та ретроґрадні). Проте на першому місці є ендоскопічний метод – цистоскопія, яка дозволяє візуально обстежити сечовий міхур зсередини, виконати біопсію новоутворення за його наявності чи при підозрі, усунути обструкцію верхніх сечовивідних шляхів шляхом тимчасової катетеризації або введення постійного стента у сечовід, механічне дроблення конкрементів та їх евакуацію тощо. Впродовж року в нашій клініці виконується понад 450 цистоскопій.

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-2

З метою хірурґічного лікування злоякісних новоутворень сечового міхура в нашій клініці виконується повний спектр традиційних оперативних втручань. Із отриманням нового резектоскопа Richard Wolf у 2011 році спостерігається поступовий перехід від відкритих втручань до ендоскопічних. Так, лише впродовж 2016 року в нашій клініці виконано понад 70 трансуретральних резекцій (ТУР), іноді електрокоаґуляцій (ТУЕк) сечового міхура. Із відкритих оперативних втручань виконуються резекція сечового міхура, гемірезекція з уретероцистонеостомією, а також радикальні цистектомії. Традиційно видалення сечового міхура завершувалося виведенням на шкіру обох сечоводів – уретерокутанеостомією. Із 2013 року виконануються радикальні цистектомії з ортотопічним формуванням резервуару із ізольованого сеґменту клубової кишки – ілеонеоцистостомією за Studer’ом, – а також із відведенням сечі через ізольований сеґмент клубової кишки та виведенням уростоми – уретероілеокутанеостомією за Bricker’ом.

Зазвичай пацієнти на онкоуролоґічну патолоґію сечового міхура після, а іноді і до хірурґічного лікування потребують проведення додаткового (ад’ювантного чи неоад’ювантного) лікування, або ж з паліативною метою. У нашій клініці застосовуються традиційні протоколи хіміотерапії, які включають в себе препарати платини  – цисплатину (HD-MVAC, GC, CMV), зрідка карбоплатину. Внутрішньоміхурова хіміо- та імунотерапія переважно проводиться в амбулаторних умовах, за винятком післяопераційного введення хіміопрепарату відразу після ТУР сечового міхура. Променеве лікування (дистанційна ґамма-терапія) проводиться в умовах радіолоґічного відділення.

У лікуванні злоякісних новоутворень нирок єдиним радикальним методом залишається хірурґічний. Окрім класичних трансабдомінальних радикальних нефректомій, які виконуються за модифікованими принципами Robson’а, у т.ч. із видаленням заочеревинних лімфовузлів, виконуються також і комбіновані втручання – резекції товстого і тонкого кишківника, видалення селезінки, резекції печінки, а також видалення пухлинних тромбів із ниркової та нижньої порожнистої вени (протяжністю до рівня впадіння печінкових вен) тощо. Впродовж останніх років впроваджуються органозберігаючі втручання – резекції нирок, що дозволяє зменшити ризик післяопераційної ниркової недостатності – т.зв. постнефректомічного синдрому. З метою ад’ювантної чи паліативної терапії окрім традиційної імунотерапії за можливості використовуються тарґетні препарати, які призначаються для амбулаторного лікування. Щорічно в Тернопільській області виявляється до 150 первинних пацієнтів на злоякісні новоутворення нирок, у нашій клініці виконується близько півсотні операцій з приводу даної патолоґії. При виявленні злоякісних новоутворень ниркової миски і/або сечоводу проводяться комбіновані нефроуретеректомії з резекцією сечового міхура, іноді доповнюються хіміотерапією (як при пухлинах сечового міхура), зрідка – променевою терапією.

Пацієнтам на злоякісні новоутворення передміхурової залози окрім променевої та гормонотерапії із 2015 року виконується радикальне хірурґічне лікування карциноми передміхурової залози – операція «Радикальна позалобкова простатектомія за Millin-Walsh». Упродовж останніх років застосувується хіміотерапія при виявленні катстраційно-резистентної форми захворювання.

При наявності обструкції верхніх сечовивідних шляхів проводяться, як зазначалося вище, катетеризації та стентування сечоводів. При неможливості виконання даних втручань впроваджено в рутинну практику операцію «Черезшкірна пункційна нефростомія» – встановлення під місцевим знечуленням у поперековій ділянці трубки-дренажу для постійного чи тимчасового відведення сечі від блокованої нирки.

Перераховані вище нововведення дозволяють спростити і зменшити тривалість післяопераційного періоду, розширити покази до спецлікування, а також значно покращити якість і тривалість життя пацієнтів.

Уролоґи відділення щоквартально беруть участь в засіданнях обласного уролґічного товариства, які часто проводяться в онкодиспансері, а також відвідують українські та зарубіжні конференції, підвищують фаховий рівень на курсах і майстер-класах, у т.ч. за кордоном. Це надає можливість проводити лікувально-діаґностичний процес згідно із сучасними рекомендаціями Європейської (EAU) та Американської (AUA) уролоґічних асоціацій, а також Національної протиракової мережі США (NCCN) та Європейського товариства медичної онколоґії (ESMO).

У відділенні  лікуються хворі із пухлинами ЛОР-локалізацій (гортань, гортаноглотка, ротоглотка і носоглотка; додаткові пазухи носа і носової порожнини), органах щелепно-лицевої ділянки (в тому числі на великих слинних залозах); захворюваннями щитовидної залози (хворі з підозрою на рак і раком щитовидної залози) і на шляхах метастазування, і метастазів  інших органів голови та шиї; проводиться хірургічне лікування офтальмологічних хворих (пухлини повік, додатків ока).  різноманітні оперативні втручання, включно з органозберігаючими; впроваджені пластичні методики по ліквідації дефектів лікування на різних органах

На сьогоднішній день в нашому відділенні виконується весь спектр хірургічного лікування хворих з новоутвореннями ділянки голови та шиї, як з доброякісною так і злоякісними пухлинами на світовому рівні (окрім пухлини головного мозку, які лікуються у відділенні нейрохірургії).

%d0%bb%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%96

6 thoughts on “ІІ хірургічне відділення

 • Вікторія

  Липень 13, 2020 at 1:37 pm

  Доброго дня, чи є робота медичної сестри?

  Відповіcти
  • 88denis88

   Липень 30, 2020 at 9:23 am

   Доброго дня. Щодо працевлаштування звертайтеся у відділ кадрів. 26-82-94

   Відповіcти
 • Олена

  Серпень 17, 2020 at 1:36 pm

  Добрий день. Хотіла запитати чи можна записатися до І.Й. Галайчука на прийом??
  Потрібно перевірити родинку, і напевно, видалити.

  Відповіcти
  • 88denis88

   Жовтень 29, 2020 at 10:18 am

   Добрий день!
   В першу чергу Вам потрібно прийти в лікарню та звернутися в реєстратуру (записи по телефону не здійснюються),тоді працівник реєстратури направить Вас до потрібного лікаря згідно графіку.

   Відповіcти
 • ОЛЬГА

  Лютий 19, 2021 at 1:58 pm

  Доброго дня, я хочу запитати чи у вас видаляють дітям меоміоми на голові дитині 3 місяці

  Відповіcти
  • 88denis88

   Березень 2, 2021 at 6:28 pm

   Доброго дня. Таких маленьких дітей ми не лікуємо. В даному випадку Вам краще звернутися в дитячу лікарню.

   Відповіcти

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *